Vejen bør holdes efter anvisninger angivet i denne bog.

Grus under maskineriet — Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar Første udgave 2003

Utgivningsår: 2015 18 maj

978-91-7585-235-5

ISBN: 

Trafiken på det stora svenska grusvägnätet är låg, men vägarna är av avgörande betydelse för hushåll och företag i glesbygd.

 

Ny udgave: Mer grus under maskineriet - Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar - Udgivet 2015 18 maj til fri download som pdf.

 

Direkte pdf download her

____________________________________________________________________

 

Fejerklæring som sendes til kommunen findes her som pdf

"Grundejere i Allerød Kommune har pligt til at rydde for sne, gruse/salte og gøre rent - også forukrudt - ud for deres matrikel.

For ejere af ejendomme ved offentlige veje, pladser og stier gælder forpligtelsen på fortovet.

For ejere af ejendomme på private fællesveje gælderforpligtelsen på fortov og kørebane fra matrikelgrænsen til vejens midte.

I henhold til kapitel 7, §14 i Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje*, kan du overdrage pligten til en anden i ejendommen - eller en person bosat i nærheden.

Aftalen skal være skriftlig og fejeerklæringen skal sendes til Park & Vej. Hvis det skønnes, at den udpegede person ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser kan Kommunen afvise aftalen. Aftalen er gældende i den nedenfor anførte periode."

 

Et forslag til styring af "Kattehales Vej Forening"

Kontakt oplysninger

 

Nyt forslag: Info fra initiativtagere læses her

Mødeindkaldelse 16 marts 2017. Læs her

Forslag til vejforening til møde 16 marts 2017

 

Foreslaget indebærer at:

der stiftes en vejlaugsforening. (medlemmer er kun dem der betaler, altså ingen tvungen indmeldelse!)

 

der oprettes en foreningskonto i en Bank

 

der vælges en formand og en kasserer

 

regnskabet føres efter regnearket som foreslået

 

der opkræves kontigent 1 gang årligt med forald 1 oktober.

 

Foreslaget medfører at:

der altid vil være regnskab for hvad pengende er brugt til

 

vejbidrag opkræves 1 gang hvert år

 

der altid vil være penge til snerydning

 

ikke brugte midler til snerydning vil kunne anvendes på de enkelte veje efter 1 april hvert år

 

de enkelte veje vil over en årrække komme op i en stand som de ikke har været i mange år

 

at gruset på de enkelte veje bliver udlagt med professionelle maskiner/mandskab.

 

småhuller opstået i asfaltvejene vil også kunne blive repareret af professionelle inden skaderne bliver for store/dyre.

 

 

Alle er velkomne til at komme med forslag til vedtægter på ovenstående mail.

 

 

 

 

--------------------------------------------

Forklaring af regneark o.a. Her en uddybende forklaring af Forudsætninger for regnarket og hvordan det fungerer.

--------------------------------------------

Tomt regneark i *.xls format

--------------------------------------------